Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. Opłata zgodnie z regulaminem kształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i wolnych miejsc w grupie w siedzibie GOK. Zajęcia prowadzone w:

– czwartek – 18.30 – 20.00
Sala  gimnastyczna przy  „czerwonej szkole”