Ze względu na trwający w GOK remont zajęcia pracowni gipsowej zostały zawieszone do odwołania. O zmianach poinformujemy.

Zajęcia prowadzone cyklicznie w formie warsztatów z różnych dziedzin rękodzieła. Informacja o możliwości uczestnictwa w zajęciach pojawia się wcześniej w formie plakatu. Odpłatność jest zależna od charakteru zajęć.