Anna Pietrzak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej

Małgorzata Staszewska – Główny Księgowy

Kinga Trubicka-Czapka – Specjalista ds. promocji

Małgorzata Chmielewska – Bibliotekarz w GBP w Dębnicy Kaszubskiej

Klaudia Selega –  Sekretarka, kasjerka

Danuta Jączyńska- Instruktor świetlicy w Budowie i Motarzynie, bibliotekarz w filii GBP w Budowie

Beata Sowińska – Instruktor świetlicy w Gogolewie

Wioletta Masłyk – Instruktor świetlicy w Borzęcinie

Beata Stachowicz – Pracownik gospodarczy