Gmina Dębnica Kaszubska planuje ubiegać się o dofinansowanie przebudowy Sali gimnastycznej w Dębnicy Kaszubskiej znajdującej się przy Czerwonej szkole i utworzenia w niej Gminnego Centrum Kulturalnego. Posiadanie takiego obiektu umożliwi prowadzenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury działalności kulturalnej skierowanej do wszystkich mieszkańców przyczyniającej się do:

  • rozwijania aktywności, wzmacniania włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego;
  • integracji społeczności lokalnej;
  • zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w kulturze;
  • poprawy jakości oferty kulturalnej.

Twoja propozycja, sugestia i oczekiwania mają duże znaczenie!

Wejdź w link i zapoznaj się ze szczegółami –> Sala gimnastyczna nie do poznania!