Listopad  w naszej gminie jest  miesiącem    szczególnej troski o   seniorów.   W tym roku z myślą o starszych mieszkańcach zorganizowany zostanie  Gminny  Bal Seniora. Będzie to  okazja  do spotkania i wspólnej zabawy. Udział w balu dla seniorów z  całej gminy jest bezpłatny. Zorganizowane zostaną również  transporty  uczestników. Szczegółowych informacji udzielają sołtysi poszczególnych sołectw.

Senior pop..