DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.debnica.pl Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ( w skrócie GOK) telefon: 598131270 e-mail: gokdebnica@vp.pl adres korespondencyjny … Czytaj dalej DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI