Biblioteka

O Nas

Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy do świetlicy

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Kultury ponownie uruchomione zostały zajęcia świetlicowe. Świetlica jest czynna w godz. 13.00 – 18.00 od poniedziałku do czwartku i w godz. 13.00 – 16.00 w piątki. Zajęcia świetlicowe są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie przez dziecko podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody i regulaminu.

Konkurs na „Dębnicką Palmę Wielkanocną”

Zapraszamy do udziału w konkursie. REGULAMIN KONKURSU „DĘBNICKA PALMA WIELKANOCNA” Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ul. k. Antoniego Kani 55 Cele: – Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; – Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; – Poszerzanie wiedzy na temat tradycyjnych technik wyrobu,…