Gmina Dębnica Kaszubska zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

W ramach Działania 6.10. Infrastruktura kultury realizowane będą projekty przyczyniające się do wzmacniania roli kultury w procesie zwiększania spójności społecznej województwa.

Gmina Dębnica Kaszubska planuje ubiegać się o dofinansowanie przebudowy Sali gimnastycznej w Dębnicy Kaszubskiej znajdującej się przy Czerwonej szkole i utworzenia w niej Gminnego Centrum Kulturalnego. Posiadanie takiego obiektu umożliwi prowadzenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury działalności kulturalnej skierowanej do wszystkich mieszkańców przyczyniającej się do:

  • rozwijania aktywności, wzmacniania włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego;
  • integracji społeczności lokalnej;
  • zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w kulturze;
  • poprawy jakości oferty kulturalnej.

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z przedstawioną ofertą i zgłaszanie na maila – gokdebnica@vp.pl swoich propozycji, sugestii, oczekiwań i wskazówek związanych z zaproponowanymi rozwiązaniami.

Oferta kulturalna dotycząca projektu przebudowy infrastruktury kultury, w tym przypadku Sali gimnastycznej (przy czerwonej szkole) w Dębnicy Kaszubskiej:

Gmina Dębnica Kaszubska jest bardzo zróżnicowana pod względem kulturowym, narodowościowym i religijnym. W wyniku ustaleń konferencji pokojowych w Jałcie i Poczdamie ludność niemiecka zamieszkująca te tereny została zmuszona do ich opuszczenia, a na jej miejsce przesiedlono ludność polską z Kresów Północnych znad Wilii i Niemna . Liczną grupę stanowili osadnicy z Polski centralnej z województw lubelskiego , kieleckiego, warszawskiego. Prawie 1/3 liczby mieszkańców gminy stanowi ludność ukraińska, Łemkowie i Bojkowie przesiedleni w ramach akcji ”Wisła”. Obecnie uchodźcy wojenni z Ukrainy także licznie zamieszkują tereny naszej gminy.

Ta swoista mieszanina kultur i narodowości sprawia, że mieszkańcy nie posiadają wspólnych korzeni i nie czują się zintegrowani. Chcielibyśmy w naszej ofercie wprowadzić takie działania, które by zmierzały do zmiany, doprowadziły do wytworzenia wspólnej więzi i poczucia przynależności do regionu i do wspólnoty mieszkańców.

Wyremontowanie Sali to oddanie w ręce mieszkańców wielofunkcyjnego obiektu, zaspokajającego coraz większe potrzeby rekreacyjno – sportowe, kulturalne czy też szkoleniowe. Istotne jest więc wyremontowanie i przystosowanie obiektu do spełniania wielu funkcji.

Coraz większym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się uprawianie sportów. Podczas przeprowadzania wywiadu z mieszkańcami okazało się, że wiele, szczególnie Pań, chciałoby aby pojawiły się nowe zajęcia takie jak, m. in. joga czy taniec liniowy. Dostosowany obiekt pozwoli nam na wprowadzenie do oferty tych właśnie zajęć.

Planujemy utworzyć Zespół Tańców Ludowych, którego repertuar obejmowałby, w odpowiedzi na naszą lokalną wielokulturowość,  zarówno tańce polskie jak i kaszubskie oraz ukraińskie.

Wspólna biesiada zawsze integrowała zarówno rodziny jak i pokolenia. Dlatego właśnie chcemy zorganizować warsztaty i szkolenia skupiające się na przygotowywaniu potraw, które mogłyby stać się naszymi potrawami regionalnymi. W tym celu przebudowa Sali gimnastycznej polegała by na stworzeniu zaplecza kuchennego, jak i miejsca spotkań lokalnych kół gospodyń wiejskich, pasjonatów gotowania oraz osób znających kuchnię regionalną. Spotkania będą miały na celu dzielenie się swoją wiedzą z innymi uczestnikami warsztatów oraz na eksperymentowaniu, które jest istotną częścią każdej znanej nam kuchni. Dzięki temu będziemy w stanie stworzyć nową potrawę regionalną, która będzie znana wszystkim mieszkańcom.

Warsztaty te umocnią świadomość i tożsamość regionalną, ale również wesprą aktywność społeczną i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kolejnym naszym działaniem jest utworzenie studia telewizyjnego, wygłuszonej sali mającej w swoim wyposażeniu mikrofony, kamery oraz komputer do przetworzenia wideo i audio. Studio to będzie służyć do nagrywania regularnego programu informacyjnego, skupiającego się na lokalnych wydarzeniach. Publikowane będą również wywiady z ciekawymi osobwościami, którzy zamieszkują naszą gminę oraz programy kulinarno-kulturalne łączące sztukę kulinarną z historią regionu. Wszystkie nagrania będą publikowane w serwisie YouTube, który jest łatwo dostępny dla każdej grupy wiekowej.

Uruchomienie takiego studia ma dużo więcej możliwości niż tylko tworzenie filmów, posłuży ono także jako idealne miejsce do tworzenia muzyki zarówno dla najmłodszych, początkujących artystów jak i tych bardziej doświadczonych. Coraz więcej młodych osób próbuje swoich sił w muzyce współczesnej, więc stworzenie dla nich warunków do nagrywania przyczyni się do rozwijania pasji mieszkańców gminy.

Ponadto planujemy prowadzenie warsztatów techniczno-technologicznych z zakresu poznania specyfikacji urządzeń wideo i audio, montażu wideo oraz pracy przed kamerą a także  prowadzenie zajęć uświadamiających mieszkańców o sztuce manipulacji, jaką stosują największe stacje telewizyjne, jak i inne techniki mające na celu skupienia całkowitej uwagi telewidza siedzącego przed odbiornikiem. Jest to idealny sposób na kształtowanie świadomości obywatelskiej dla wszystkich grup wiekowych.

Przeprowadzony remont pozwoli nam na stworzenie warunków scenicznych dla wszystkich osób dorosłych a także dzieci i młodzieży interesujących się teatrem amatorskim, jak i profesjonalnym. Planujemy prowadzenie regularnych zajęć wprowadzających w świat aktorstwa i uczących obycia z kamerą i żywą widownią. Chcemy przygotowywać spektakle teatralne o szerokiej tematyce, zarówno dramatyczne, komediowe, jak i muzyczne, które dostarczą wiele emocji i rozrywki. Po spektaklach planujemy organizować spotkania dyskusyjne zarówno z widzami, jak i z aktorami, którzy wzięli udział w przedstawieniu w celu podzielenia się wrażeniami i pogłębienia zrozumienia dzieła. Teatr to idealne miejsce, które wesprze aktywność społeczną i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planujemy współpracować w tym zakresie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Motarzynie, który skupia obecnie 17 dorosłych osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy aby osoby te uczestniczyły w spektaklach a także aktywnie włączyły się w działanie studia telewizyjnego oraz warsztatów kulinarnych.

Wyremontowana sala pozwoli nam także na organizowanie biletowanych koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk scenicznych przyczyniając się do pozyskiwania środków na funkcjonowanie i utrzymanie budynku oraz na dalsze poszerzanie oferty kulturalnej.

Remont umożliwi nam także stworzenie Sali szkoleniowo – konferencyjnej idealnej nie tylko na potrzeby naszej gminy ale także przygotowanej do wynajmowania jej w tym celu. Sala z zapleczem kuchennym i sanitarnym będzie idealnym miejscem na tego typu spotkań. W naszej gminie nie dysponujemy tego typu miejscem i jest ono bardzo potrzebne. Istotny w tym względzie jest także fakt, że wynajmy dla podmiotów zewnętrznych, będą odpłatne.

Skip to content