Grupa Wokalna “Śpiewających Seniorów” spotyka się w poniedziałki o 16.00.

Ze względu na remont GOK grupa wokalna seniorów spotyka się  w listopadzie i grudniu 2017 r. w sali przy “czerwonej szkole” w środy o godz. 17.00.

 

Projekt socjalny o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowany w OPS Dębnica Kaszubska w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w roku 2016

„ NIEBIESKA” godzina dla seniorów”

Cel główny : Promowanie postaw i zachowań wolnych od przemocy wśród seniorów z Dębnicy Kaszubskiej

Cele szczegółowe:
Uwrażliwienie seniorów na akty przemocy w ich otoczeniu
Promocja działalności służb, które działają w zakresie zapobiegania przemocy na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
Zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości
Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, agresją
Podnoszenie świadomości wśród seniorów na temat czym jest przemoc

W ramach projektu przewidziano mini-warsztaty, które poprowadzą specjaliści z zakresu
Psychologii pt. „Stop przemocy” „Jak opanować stres i agresję”
Przedstawiciel Policji „Przemoc, agresja, konflikt
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębnica Kaszubska „ Funkcje i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego”
Projekt skierowany jest do seniorów z Dębnicy Kaszubskiej.

Okres realizacji 01.09.2016 r. do 31.01.2017 r.

Realizator Jolanta Rekowska

senior-zajecia

Cykliczne spotkania organizowane z myślą o osobach starszych, które aktywnie chciałyby spędzać wolny czas. W ramach Akademii Seniora organizowane są zajęcia:

– wokalne – spotkania każdy poniedziałek godz. 17.00

– komputerowe – spotkania każdy czwartek godz. 16.30

– warsztaty tematyczne – zgodnie z miesięcznym harmonogramem

– zajęcia rękodzielnicze – zgodnie z miesięcznym harmonogramem

– wyjazdy integracyjne – zgodnie z miesięcznym harmonogramem

Zajęcia w ramach Akademii Seniora są bezpłatne.

Skip to content