Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Kultury świetlica jest czynna
w godz. 13.00 – 18.00 poniedziałek – wtorek,
w godz. 13.00 – 16.00 środa – czwartek – piątek
Zajęcia świetlicowe są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie przez dziecko podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody i regulaminu.
Skip to content