Anna Pietrzak
Dyrektor GOK w Dębnicy Kaszubskiej

Marcin Ott
Specjalista ds. promocji

Administratorzy aktualizują stronę internetową www.gok.debnica.pl
na bieżąco (kalendarium wydarzeń, aktualizacje, relacje,
grafika, fotoreportaże, teksty informacyjne etc.)

Treść strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury  w Dębnicy Kaszubskiej tworzą również inni pracownicy i wolontariusze GOK-u,
którzy redagują informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych w gminie.

Artykuły tekstowe podpisane są nazwiskami ich autorów.

Skip to content